Regulamin korzystania z wyciągów

 1. Z wyciągu mogą korzystać narciarze oraz snowboardziści, którzy posiadają ważny bilet na wjazd wyciągiem oraz zapoznali się z poniższymi „zasadami zachowania na wyciągu”.
 2. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu przed wjazdem prosimy poinformować o tym obsługę.
 3. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.
 4. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko w stacji dolnej. W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić rękami zbliżający się zaczep a następnie wjeżdżamy wyprostowani na górę.
 6. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągów.
 7. Na jednym zaczepie może jechać tylko jedna osoba.
 8. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.
 9. Podczas wjazdu zabrania się:
  zbaczania z wyznaczonej trasy, „slalomowania”, chwytania na trasie pustych zaczepów, używania zaczepów do innych celów niż jazda wyciągiem oraz innych niebezpiecznych zachowań.
 10. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy wypiąć się z zaczepu i zjechać do stacji dolnej lub poczekać na ponowne uruchomienie.
 11. W razie wywrócenia się należy niezwłocznie usunąć się z toru wjazdowego żeby nie utrudniać jazdy innym narciarzom.
 12. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie, nie wolno puszczać zaczepu przed strefą wysiadania.
 13. W strefie wysiadania odchodzimy od wyciągu żeby zrobić miejsce dla następnych osób dojeżdżających na górę.
 14. Przy wysiadaniu należy opuścić strefę wysiadania w nakazanym kierunku.
 15. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczane do korzystania z wyciągu.

 

Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka narciarskiego zobowiązana jest do przestrzegania Kodeksu Narciarskiego oraz słuchania poleceń obsługi szkoły narciarskiej, wypożyczalni oraz wyciągów.

Na terenie ośrodka szkolenia prowadzić mogą tylko instruktorzy szkoły narciarskiej Tom-Sport.